OKULISTYKA

ZAKRES BADAŃ I ZABIEGÓW

Konsultacje

Konsultacja specjalistyczna

Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku - I część (badania wstępne)

Kwalifikacja do operacji zaćmy

Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej

Kwalifikacja do drobnego zabiegu

Dobór soczewek miękkich sferycznych

Wypisanie recepty

Wypisanie zaświadczenia lekarskiego

Badania

Badanie dna oka

Badanie OCT (jedno oko)

Badanie kontrolne po zabiegu laserowej korekcji wady wzroku

Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z jaskrą z doborem okularów

Badanie OCT (dwoje oczu)

Badanie GDX (dwoje oczu)

Badanie histopatologiczne

Komputerowe badanie wzroku

Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pierwsza perymetria

Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z doborem okularów

Kolejna perymetria

Perymetria jednego oka

Płukanie kanalików łzowych

Pachymetria (jedno oko)

Tonometria aplanacyjna

USG gałki ocznej w prezentacji A i B

Badanie UBM ( USG przedniego odcinka oka)

Zabiegi i operacje

Usunięcie brodawki lub kaszaka

Usunięcie kępki żółtej

Operacje powiekowe

Usunięcie gradówki

Laseroterapia

YAG (irydotomia, kapsulotomia, trabekuloplastyka)

Operacje zeza

Operacja usunięcia zaćmy

Iniekcja doszklistkowa

Operacja przeciwjaskrowa powodująca obniżenie ciśnienia śródgałkowego (jedno oko)

Chirurgia jaskry

Choroby przedniego odcinka oka

Choroby Siatkówki

Zwyrodnienie Plamki Żółtej